Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
20 lis

Apel Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych do Marszałka Senatu RP

Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych wystosował list do Marszałka Senatu Rzeczpypospolitej Polskiej wyrażajacy stanowcze poparcie konieczności zachowania w ustawie o zawodzie farmaceuty zapisów gwarantujących pełną niezależność zawodową farmaceutów.

-"W imieniu farmaceutycznego środowiska akademickiego zwracam się do Pana Marszałka Senatu i Państwa Senatorów z apelem o zachowanie w ustawie zapisów gwarantujących pełną niezależność zawodową farmaceutów" - czytamy w udostepnionym przez NIA liście wysłanym do Marszałka Senatu RP przez prof. dr hab. Wojciecha Miltyka, przewodniczącego Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

Treśc listu:proszę pobrać>>>>>