Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
24 lis

Akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Prezes NRA interweniuje u Ministra Zdrowia w sprawie zniwelowania ewentualnych strat aptek

W związku z uruchomieniem przez Ministrstwo Zdrowia akcji bezpłatnych szczepień przeciw grypie Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej prosi Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych strat w kwocie około 6 mln zł, na których poniesienie zostali narażeni przedsiębiorcy prowadzący apteki.

- "Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że apteki nie mając wiedzy o planowanych przez resort zdrowia bezpłatnych szczepieniach dla pacjentów dokonały zakupu szczepionek przeciw grypie. Obecna sytuacja, w której apteki posiadają w magazynach około 130 000 szczepionek przeciw grypie, a pacjenci mają dostęp do bezpłatnych szczepień przeciw grypie z Agencji Rezerw Strategicznych powoduje brak zainteresowania pacjentów zakupem szczepionek posiadanych przez apteki. Taka sytuacja doprowadzi do konieczności utylizacji szczepionek niewykorzystanych w terminie przydatności do użycia i poniesienia ewentualnych strat w kwocie około 6 mln zł, na które zostali narażeni przedsiębiorcy prowadzący apteki".

Treść komunikatu NIA: proszę pobrać>>>>>