Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
22 cze

1 LIPCA 2022 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano:

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (poz. 64/2022); proszę pobrać>>>>>

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (poz. 65/2022); proszę pobrać>>>>>