Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
Wyszukiwanie

Archiwum Aktualności ogólne


22 października odbędzie się on-line IX Forum Importu Równoległego Import równoległy w erze COVID 19. Szanse i ograniczenia dla polskiego rynku zdrowia



Na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi został umieszczony banner Fitoinżynieria - źródło fachowej wiedzy dla farmaceutów, który umożliwia przejście do prowadzonego przez firmę BIONORICA portalu, na którym oferowane są fachowe artykuły oraz szkolenia on-line.



Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z wejściem do strefy czerwonej stanowisko dla aptek/punktów aptecznych znajdujące się na Sali Obsługi przy ul. Targowej 35 od dnia 19 października 2020 r. do odwołania będzie nieczynne.



Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2020 r.



Ministerstwo Zdrowia opublikowało informację "Recepty: objaśnienia dot. OW NFZ" zawierającą wyjaśnienia dotyczące realizacji recept w związku z wpisaniem na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawieniem tego pola niewypełnionego



Z głębokim żalem środowisko samorządowców łódzkich reprezentujących samorządy zawodowe skupione w Łódzkim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyjęło wiadomość o śmierci Śp. Inż. Barbary Malec, przewodniczącej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa




W Dzienniku Ustaw (poz. 1829/2020) opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.