Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
Wyszukiwanie

Aktualności ogólne


W Dzienniku Ustaw (poz. 499/2019) opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczneNSA uznał, że naruszeniem prawa jest brak obecności w aptece farmaceuty posiadającego uprawnienia do kierowania placówką. Zdaniem NIA kontrowersyjny przepis trzeba zmienić, dlatego też Naczelna Izba Aptekarska wystąpi o pilną nowelizację przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, określając zasady zastępowania kierownika apteki oraz wymóg obecności farmaceuty w aptece w czasie jej czynności.Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków – Fundacja KOWAL zaprasza 21 marca w godz.: 11.00-12.30 na webinar dedykowany dla Użytkowników Końcowych: aptek, hurtowni oraz szpitali.Minister Zdrowia sprostował błąd w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla Farmaceutów, które odbędą się w dniach 29-31.03.2019r. w Rzeszowie.Termin przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest ustalony, na pierwszy dzień kwietnia. Tym samym od tego dnia, podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będą zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do ZSMOPL.Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska została nominowana w 6. Edycji Plebiscytu Kobiety Medycyny
Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)

Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)