Strona Główna Strona Główna

26.10.2016
  Od 1 listopada 2016 nowy wykaz leków refundowanych
  W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, poz. 110 opublikowano obwieszczenie z dnia 25 października 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  więcej >>

21.10.2016
  Naczelna Rada Aptekarska o projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego
  więcej >>

20.10.2016
  Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2016 roku
  W serwisie informacyjnym Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2016 roku
  więcej >>

20.10.2016
  WARTO WIEDZIEĆ - Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
  Zarządzeniem z dnia 19 października 2016r. Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
  więcej >>

17.10.2016
  Pismo MZ w spr. uzależnienia sprzedaży aptekom niektórych leków przez hurtownie..
  więcej >>

Archiwum

AverNet