Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel: +48 42 657 30 38

Aktualności ogólne


Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zaprasza w poniedziałek 27 maja 2024 r. o godzinie 19.00 na webinar pt. "Sekrety Uśmiechu: Jak farmaceuta może wspomóc pacjentów w wyborze produktów do higieny jamy ustnej" dostępny na platformie Vertibook.pl.
Wykładowca: dr n. med Angelika Wójcicka - Rubin
Punktacja: 2 punkty edukacyjne

Czytaj więcej

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, pod poz. 40, zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej

Zapraszam członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi wraz z najbliższą rodziną na piknik, który odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2024 roku w Arturówku w Łodzi.
Formularze zapisów!

Czytaj więcej

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała "Wytyczne dla farmaceutów dotyczące antykoncepcji awaryjnej" opracowane przez Zespół ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

Czytaj więcej

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 50/2024/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Czytaj więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 maja 2024 r. o projekcie dla farmaceutów, który ma na celu finansowanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji klinicznej i szpitalnej udostępniamy informację mgr farm. Ewy Steckiewicz-Bartnickiej Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Farmacja Szpitalna dla województwa mazowieckiego dot. braku miejsc szkoleniowych.

Czytaj więcej

Ukazał się kolejny numer newslettera Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Czytaj więcej