Strona Główna Strona Główna

23.10.2014
  Opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych na dzień 1 listopada 2014 roku
  W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia  nr 71 z dnia 22 października 2014 roku opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ustalonego na dzień 1 listopada 2014 roku
  więcej >>

22.10.2014
  KOMUNIKAT
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi informuje, iż w dniu 24 października 2014r. o godz. 10.30 w sali nr 143 w Sądzie Okręgowym w Łodzi Plac Dąbrowskiego 5 odbędzie się rozprawa w sprawie sygn. akt II C 856/14 o naruszenie dóbr osobistych z powództwa 4 spółek działających pod logo Kwiaty Polskie przeciwko członkowi naszej Izby - farmaceutce, która podpisała Apel aptekarzy skierowany do organów państwowych i samorządowych.
Rozprawa jest jawna dla publiczności.

21.10.2014
  Nowy wykaz leków refundowanych
  W internetowym serwisie informacyjnym Ministerstwa Zdrowia opublikowano Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2014 r.
  więcej >>

20.10.2014
  Przyłączmy się. Fundacja "Nadzieja" zbiera dary dla dzieci
  Fundacja Służby Rodzinie " Nadzieja" zbiera dary dla dzieci przebywających w Domu Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi.  Zbiórka darów odbywa się pod hasłem "Pakiet dla malucha - kaszka i pielucha". Z nazwy wiadomo, że najbardziej oczekiwanymi darami są wymienione w haśle artykuły. Okażmy serce. Przyłączmy się. 
  więcej >>

10.10.2014
  Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Dawców Przeszczepów
 

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2014 roku (poz.1360) opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  więcej >>

Archiwum

Decyzje GIF

Komunikaty WIF

ŁOW NFZ

(URPL, WM i PB) - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,...

Decyzje w sprawie skrócenia okresu ważnosci pozwolenia...

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych

Przepisy

Opinie prawne i wyjaśnienia

Odpady

Internetowy serwis informacyjny BRAKI LEKU

Ankieta - brak produktów leczniczych w aptekach

FAQ

Praktyka apteczna

Szkolenia

Leki refundowane

AverNet