Strona Główna Strona Główna

30.03.2015
  Projekt ustawy o zdrowiu publicznym
  Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsulatcji projekt ustawy o zdrowiu publicznym.
  więcej >>

25.03.2015
  KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
 

Izby aptekarskie mają legitymację do działania w imię interesu społecznego, uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.  

  więcej >>

20.03.2015
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  W Dzienniku Ustaw (poz. 381) z dnia 19 marca 2015 roku  opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
  więcej >>

16.03.2015
  Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP
 
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 15 ogłoszonym 16 marca 2015 roku opublikowano obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  więcej >>

09.03.2015
  XVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy
 

7 marca 2015 roku odbył się w Łodzi XVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy. Delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności w 2014 roku:
-Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, -Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, -Okręgowego Sądu Aptekarskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Zjazd udzielił absolutorium organom Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi za 2014 rok. Zjazd uchwalił budżet OIA w Łodzi na 2015 rok.

W pierwszej części Zjazdu odbyła się uroczystość ogłoszenia nazwisk aptekarzy uhonorowanych tytułem „Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza”. Tytuł  jest przyznawany za osiągnięcia związane z kształceniem i formowaniem zawodowym adeptów aptekarstwa. Laureatkami tego zaszczytnego wyróżnienia zostały:
-mgr farm. Bożena Golańska
-mgr farm. Joanna Pietrzyk
-mgr farm. Halina Wójcicka 
W obecności delegatów na Zjazd oraz zaproszonych gości insygnia tytułu odebrały mgr farm Bożena Golańska i mgr farm. Joanna Pietrzyk. AD GLORIAM FARMACIAE!

golanska pietrzyk


laureatki


laureatki1


  więcej >>

Archiwum

Decyzje GIF

Komunikaty WIF

ŁOW NFZ

(URPL, WM i PB) - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,...

Decyzje w sprawie skrócenia okresu ważnosci pozwolenia...

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych

Przepisy

Opinie prawne i wyjaśnienia

Odpady

Internetowy serwis informacyjny BRAKI LEKU

Ankieta - brak produktów leczniczych w aptekach

FAQ

Praktyka apteczna

Szkolenia

Leki refundowane

AverNet