Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności ogólne


Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi i Polska Grupa Farmaceutyczna zapraszają członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi wraz z najbliższą rodziną na kolejną wycieczkę z cyklu "Łódź w małych dawkach".
Tym razem uczestnicy wycieczki będą zwiedzać "Monopolis", czyli tętniące nowym życiem centrum wydarzeń artystycznych i wystawienniczych istniejące w przestrzeni i w obiektach po byłych Zakładach Monopolu Wódczanego w Łodzi.
Termin do wyboru 16 albo 17 lipca.Redakcja Aptekarza Polskiego udostępniła nowy numer 189 (167e) Aptekarza PolskiegoCentrala NFZ ostrzega przed oszustami próbującymi wyłudzić dane pacjentów z placówek medycznych i przypomina, że pracownicy Departamentu Kontroli NFZ nigdy nie wymagają od świadczeniodawców podania przez telefon danych osobowych pacjentów.Ministerstwo Zdrowia przedstawiło komunikat informujący o postępie prac nad ustawą o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
Od lipca br. po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, w życie wejdą podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia.
Podwyżki obejmą także farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

23 czerwca ukazał się kolejny numer newslettera Naczelnej Izby Aptekarskiej21 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa ta przyznaje farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególną ochronę prawną w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznychW Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano:

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (poz. 64/2022)

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (poz. 65/2022)