Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności ogólne


Ministerstwo Zdrowia udostępniło projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący nowelizacji art. 86a ustawy Prawo FarmaceutyczneMedia informują, że Ministerstwo Zdrowia przedstawi projekt zmiany art 86a ustawy prawo farmaceutyczneMinisterstwo Zdrowia zajęło stanowisko w sprawie braku naniesionego oznaczenia oddziału wojewódzkiego NFZ w warstwie elektronicznej e-recepty14 czerwca opublikowano Newsletter Naczelnej Izby AptekarskiejW Dzienniku Ustaw (poz.1096 z 2019 r.) opublikowano ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustawMinisterstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ma wprowadzić pakiet „ciąża plus” – wykaz bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży