Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności ogólne


15 października opublikowano Newsletter Naczelnej Izby AptekarskiejPrezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych poinformował o udostępnieniu projektu ustawy o wyrobach medycznychOkręgowa Izba Aptekarska w Łodzi na prośbę Naczelnej Izby Aptekarskiej przesyła pismo MZ do NIA dotyczące preparatów zawierających w składzie kodeinę lub pseudoefedrynę.W związku z kończącą się kadencją obecnych organów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi przyjęła uchwałę nr 273 z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie terminów zwołania rejonowych zebrań aptekarzy, zasad podziału OIA na rejony wyborcze w celu wyboru delegatów na VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.W Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. poz. 1905 opublikowano nowelizację ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.7 października opublikowano Newsletter Naczelnej Izby AptekarskiejUprzejmie informuję, że z przyczyn technicznych odwołane zostało posiedzenie naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Łodzi w dniu 08.10.2019