Strona Główna Strona Główna

31.08.2016
  KOMUNIKAT NIA - leki dla seniorów w wieku "75+"
  W internetowym serwisie informacyjnym NIA opublikowano KOMUNIKAT w sprawie zasad wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75. rok życia.
  więcej >>

30.08.2016
 
  P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo!

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi uprzejmie przypomina członkom o:
  • regulowaniu zaległych składek członkowskich, wpłat prosimy dokonywać w kasie izby lub na konto: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424,
  • odbiorze certyfikatów i zaświadczeń ze szkoleń,
  • aktualizacji adresu do korespondencji,
  • aktualizacji miejsca pracy,
  • ubezpieczeniu OC farmaceutów, które obejmuje członków mających uregulowane składki członkowskie.

biuro OIA w Łodzi

30.08.2016
  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
  W Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2016 roku (poz. 1360) opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
  więcej >>

30.08.2016
  Zasady wystawiania i realizacji recept dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia
  W związku ze zmianami w realizacji recept wchodzącymi w życie z dniem 1 września 2016 roku przedstawiam:
 
Z poważaniem
Mgr farm. Paweł Stelmach
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
 

29.08.2016
  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych NFZ
 

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2016 r. ( poz. 1350 ) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

  więcej >>

Archiwum

AverNet