Strona Główna Strona Główna

06.10.2015
  APTEKARZE KANDYDUJĄ DO PARLAMENTU
 

Magister farmacji Zofia Rogowska-Tylman, członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi ubiega się o mandat poselski.
Pani magister jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. Jest członkiem Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi i członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jest wieloletnim kierownikiem apteki w szpitalu w Łowiczu. Jest radną kilku  kadencji Rady Powiatu Łowickiego. Jest specjalistą  w zakresie farmacji szpitalnej i aptecznej.
Priorytetem jej działań jest służba zdrowia, jej rozwój oraz poprawa warunków leczenia chorych, współudział w opracowaniu polityki lekowej Państwa. 

Zofia Rogowska-Tylman jest kandydatką niezależną. Kandyduje w okręgu wyborczym nr 11 z listy numer 5 (PSL). Miejsce na liście -15. 
Okręg wyborczy nr 11 wyznaczony  przez granice następujących powiatów i ich miast. - Kutno i powiat kutnowski, Łask i powiat łaski, Łowicz i powiat łowicki, Łeczyca i powiat łęczycki, Pabianice i powiat pabianicki, Pajęczno i powiat pajęczański, Poddębice i powiat poddębicki, Sieradz i powiat sieradzki, Wieruszów i powiat wierszuowski, Wieluń i powiat wieluński, Zduńska Wola i powiat zduńsko wolski,  Zgierz i powiat zgierski.


28.09.2015
  Szkolenie w dniu 17 października 2015 r. w Łodzi
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi, Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej oraz firma Boiron zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt:

„Leki homeopatyczne jako odpowiedź na rosnące potrzeby pacjenta i możliwość poszerzenia oferty apteki”

które odbędzie się w sobotę 17 października 2015 r. w godzinach 9:00 - 12:30 w hotelu Borowiecki w Łodzi, ul. Marcina Kasprzaka 7/9.

Uczestnik szkolenia otrzyma 2 punkty edukacyjne.
  więcej >>

28.09.2015
  Członkowie OIA w Łodzi objęci ochroną ubepieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty
 

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informuję o zawarciu przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA umowy ubezpieczenia na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty.
 
Ubezpieczenie zostało zawarte na okres od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.
Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym szkody związane z:
- wydaniem leku innego niż zamówiony
- OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych
- wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego, którego wykrycie nie było możliwe
- wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu wazności nie było wieksze niż 90 dni

Suma gwarancyjna : 100 tysięcy złotych na jeden wypadek
Koszty ubezpieczenia pokrywa  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.
 
Ubezpieczenie obejmuje członków OIA w Łodzi, którzy mają uregulowane składki członkowskie. Członek Izby, który ma zaległości w opłacaniu składek zostanie objęty ochroną ubepieczeniową od następnego miesiąca po uregulowaniu zaległości.
 
Z poważaniem
mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi


24.09.2015
  Ad Gloriam Farmaciae - Złote Krzyże Zasługi dla aptekarzy
 

dzien_aptekarza_2015
Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu zawodowego farmaceutów członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi - magister farmacji Anna Lipińska i magister farmacji Leon Borowiecki zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotymi Krzyżami Zasługi, które odebrali 23 września 2015 roku w Warszawie podczas uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
Gratulujemy!


22.09.2015
  Obchody Dnia Aptekarza
 

Już po raz dwunasty Naczelna Izba Aptekarska organizuje obchody OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA APTEKARZA. Główne uroczystości odbędą się 23 września 2015 roku w Warszawie. Honorowy patronat nad obchodami objął Minister Zdrowia, który na łamach Aptekarza Polskiego przekazal aptekarzom i farmaceutom życzenia. Życzenia z okazji święta  przekazali także Prezes i wiceprezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej  (>>> prosimy pobrać)

W Łodzi obchody Dnia Aptekarza odbędą się 28 września. Uroczystości organizuje łódzki oddział Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski wespół z Muzeum Farmacji w Łodzi. W programie obchodów: godz.18.00 msza święta w intencji aptekarzy i farmaceutów w kościele katolickim p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi, ul. Piotrkowska 2. Po mszy spotkanie koleżeńskie w Muzeum Farmacji w Łodzi, Plac Wolności 2.

  więcej >>

Archiwum

Decyzje GIF

Komunikaty WIF

ŁOW NFZ

(URPL, WM i PB) - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,...

Decyzje w sprawie skrócenia okresu ważnosci pozwolenia...

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych

Przepisy

Opinie prawne i wyjaśnienia

Odpady

Ankieta - brak produktów leczniczych w aptekach

Często zadawane pytania (FAQ)

Praktyka apteczna

Szkolenia

Leki refundowane

AverNet