Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności ogólne


Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ( CSIOZ) informuje, że w związku z prowadzonymi pracami informatycznymi System P1 nie będzie dostępny dla użytkowników w dniu 14.12.20187 grudnia 2018 roku ukazał się newsletter Naczelnej Izby AptekarskiejDoniesienia o potencjalnych brakach leków budzą niepokój zarówno po stronie pacjentów, jak i samych aptek, dlatego należy zrobić wszystko, aby nie doszło do realizacji czarnego scenariusza. Apelujemy o jak najszybsze zakończenie negocjacji prowadzonych przez resort zdrowia z producentami i dotyczących cen leków refundowanych.5 grudnia 2018 roku pan Paweł Rychlik, członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi złożył ślubowanie poselskie i objął mandat poselski.W Dzienniku Urzędowym URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH opublikowano KOMUNIKAT NR 1 PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 3 grudnia 2018 r.w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2018 do Farmakopei Polskiej wydanie XI.W serwisie informacyjnym Naczelnej Izby Aptekarskiej opublikowano informację dotyczącą wymagań technicznych dla skanerów 2DBiuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi badanie dotyczące zainteresowania farmaceutów specjalizacją z zakresu FARMACJI SZPITALNEJWprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)

Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)