Strona Główna Strona Główna

28.07.2014
  Wystapienie Prezesa NRA do Prezydenta RP
  W internetowym serwisie informacyjnym Naczelnej Izby Aptekarskiej udostępniono wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Prezydenta RP z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów dotykających polskich aptekarzy, mających bezpośredni, negatywny wpływ na sytuacje pacjentów korzystających z usług farmaceutycznych.
  więcej >>

17.07.2014
  De lege ferenda - propozycja zmiany ustawy refundacyjnej
  Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia prezes NRA zaproponował zmianę ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. "Proponujemy zmianę propacjencką, pozwalającą wykorzystać wiedzę farmaceutów, zmierzającą do uelastycznienia wydawania leków na recepty refundowane. Istotą proponowanej poprawki jest możliwość częściowego realizowania recepty na leki refundowane, stosownie do potrzeb pacjenta i jego sytuacji finansowej” – powiedział prezes NRA Grzegorz Kucharewicz.
  więcej >>

17.07.2014
  Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
 
W dniach 4-7.09.2014 r. w Wilkasach kolo Giżycka nad jeziorem Niegocin odbędą się III Żeglarskie  Mistrzostwa Polski Aptekarzy.
Warunki udziału w regatach - obsada jachtów od 4 do 6 osób, w tym co najmniej 2 aptekarzy, z których co najmniej jeden musi posiadać uprawnienia (patent żeglarski). Koszty pobytu pokrywa kazdy uczestnik osobiście.
Organizatorem regat jest Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, tel. 89 534 06 81.
  więcej >>

09.07.2014
  Suplement do Farmakopei Europejskiej
  W serwisie informacyjnym URPL,WM i PB opublikowany jest KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zawartości Suplementu 8.2 do ósmego wydania Farmakopei Europejskiej
  więcej >>

07.07.2014
  Przerwa urlopowa
  PT Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi informuje, że w związku z okresem urlopowym przerwa w posiedzeniach Okręgowej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium trwać będzie od 11 lipca do 20 sierpnia 2014 r.

Uprzejmie przypominamy, że najbliższe spotkania Komisji ds. rękojmi należytego prowadzenia apteki odbędą się zgodnie z harmonogramem prac Izby w dniach 10 lipca i 21 sierpnia 2014 r.

Z poważaniem
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes ORA w Łodzi


Archiwum

Decyzje GIF

Komunikaty WIF

ŁOW NFZ

(URPL, WM i PB) - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,...

Decyzje w sprawie skrócenia okresu ważnosci pozwolenia...

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych

Przepisy

Opinie prawne i wyjaśnienia

Odpady

Internetowy serwis informacyjny BRAKI LEKU

Ankieta - brak produktów leczniczych w aptekach

FAQ

Praktyka apteczna

Szkolenia

Leki refundowane

AverNet