Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń
okregowa-izba-aptekarska-w-lodzi

Aktualności ogólne


Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą.Naczelna Izba Aptekarska podała do wiadomości kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych w 2018 roku organizowanych przez Okręgowe Izby AptekarskieW serwisie informacyjnym Centrali NFZ opublikowano komunikat w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach.Konferencja odbędzie się w dniu 19 maja 2018 (sobota)
Hotel Ambasador Premium, ul. Jana Kilińskiego 145

Program konferencji:
Kurs 1.20 POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB METABOLICZNYCH

Kiedy sama diosmina to za mało w postępowaniu w przewlekłej niewydolności żylnej
Laktoferyna - glikoproteina o dużej skuteczności terapeutycznej
Mikrobiota jelitowa
Zespół suchego oka - nowoczesne możliwości terapii
Dobre suplementy – czy to w ogóle możliwe?
Nowe rozwiązania w technologii postaci lekuMinisterstwo Zdrowia udostępniło projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2018 r.Naczelna Izba Aptekarska udostępniła opracowanie "SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE RECEPT ORAZ PRZEPISACH USTAWY-PRAWO FARMACEUTYCZNE, KTÓRE ZASTĘPUJĄ PRZEPISY UCHYLONEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 8 MARCA 2012 R. W SPRAWIE RECEPT LEKARSKICH”.Informujemy, że w dniu 4 maja 2018 r. (piątek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi będzie nieczynne.