Strona Główna Strona Główna

28.07.2016
 
  P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo!

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi uprzejmie przypomina członkom o:
  • regulowaniu zaległych składek członkowskich, wpłat prosimy dokonywać w kasie izby lub na konto: 06 1240 3031 1111 0000 3426 7424,
  • odbiorze certyfikatów i zaświadczeń ze szkoleń,
  • aktualizacji adresu do korespondencji,
  • aktualizacji miejsca pracy,
  • ubezpieczeniu OC farmaceutów, które obejmuje członków mających uregulowane składki członkowskie.

biuro OIA w Łodzi

28.07.2016
  Komunikat GIF z 27 lipca 2016 roku
  27 lipca 2016 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat nr 6/2016 w sprawie nowego schematu pliku XML dla systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ)
  więcej >>

27.07.2016
  Magister Krzysztof Słomiak do Parlamentu Europejskiego
  Magister Krzysztof Słomiak, członek OIA w Łodzi ubiega się o staż w Parlamencie Europejskim. Do Brukseli wyjedzie kandydat, który uzyska największe poparcie społeczne w swoim województwie. Liczne grono farmaceutów udzieliło poparcia koledze Krzysztofowi Słomiakowi. Można się do nich przyłączyć. Jak?
  więcej >>

25.07.2016
  Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i polożne
  W serwisie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.
  więcej >>

21.07.2016
  Umowy z NFZ - pieluchomajtki i inne wyroby medyczne
 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku w wejściem w życie Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r.w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne, nastąpiła zmiana numerów postępowań.

Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o zawarcie umowy na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 01.08.2016 r., przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami ww. zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. z wykorzystaniem aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

  więcej >>

Archiwum

AverNet