Strona Główna Strona Główna

13.04.2015
  W zgodzie z sumieniem
  Na kanwie toczonej w przestrzeni publicznej debaty o prawach człowieka i podstawowych wolnościach, a także etycznych podstawach zawodu aptekarskiego i preferencjach aksjologicznych farmaceutów dr Grzegorz Kucharewicz zabiera głos na łamach Aptekarza Polskiego na temat klauzuli sumienia.
  więcej >>

10.04.2015
  Przypomnienie o wypełnieniu obowiązku
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina, że podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu żywnością, w tym apteki, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarskie oraz podmioty prowadzące sprzedaż wysyłkową przez internet mogą rozpocząć działalność po złożeniu wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
W celu uzyskania wpisu należy złożyć wniosek do Państwowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład działalności.
 
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku prowadzenia działalności w zakresie obrotu żywnością bez złożenia wniosku do rejestru zakładów Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  nakłada karę finansową w wysokości od 1000 do 5000 złotych (art. 103 ust.2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
 

07.04.2015
  Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 

W Dzienniku Ustaw z dnia 2 kwietnia 2015 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (poz. 477)

  więcej >>

04.04.2015
  Wielkanoc 2015
 

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia
dużo zdrowia,
radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa
oraz
mnóstwo wiosennego słońca
życzy
w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes ORA w Łodzi

03.04.2015
  Rozporządzenie w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
  W Dzienniku Ustaw z dnia 3 kwietnia 2015 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (poz. 481)
  więcej >>

Archiwum

Decyzje GIF

Komunikaty WIF

ŁOW NFZ

(URPL, WM i PB) - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,...

Decyzje w sprawie skrócenia okresu ważnosci pozwolenia...

Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych

Przepisy

Opinie prawne i wyjaśnienia

Odpady

Internetowy serwis informacyjny BRAKI LEKU

Ankieta - brak produktów leczniczych w aptekach

FAQ

Praktyka apteczna

Szkolenia

Leki refundowane

AverNet