Adres:
91-473 Łódź, ul. Julianowska 12
tel/fax: +48 42 657 30 38
          +48 42 657 35 30
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl
Kalendarz wydarzeń

Apteki wykonujące leki oczne i prowadzące środki odurzające grupy I-N i substancje psychotropowe grupy II-P


Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi opracowała wykaz adresów aptek wykonujących recepty złożone na leki oftalmiczne, tzw. “leki oczne” oraz aptek prowadzących środki odurzające grupy I-N i substancje psychotropowe grupy II-P.
Wykazy te są udostępnione do użytku służbowego w celu efektywnego informowania pacjentów, gdzie w przypadku niemożliwości obsłużenia pacjenta przez Państwa aptekę, mogą zrealizować receptę.
 
Kierownikom aptek ogólnodostępnych, którzy współpracowali z OIA w Łodzi przy opracowaniu wykazu dziękuję. Jednocześnie informuję, że wykaz jest otwarty i  może być uzupełniony o adres apteki, która wykonuje objęte wykazem produkty lecznicze.  Sposób przekazania informacji przedstawiony jest w załączonym poniżej e-mailu inicjującym inicjatywę.
 
Obydwa wykazy można pobrać poniżej.
 
Z poważaniem
Mgr farm. Paweł Stelmach
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
tel. 42 6573038
 
 
 
P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi – kierownicy aptek ogólnodostępnych
Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie proszę o dobrowolne wypełnienie ankiety (https://www.oia.lodz.pl/form/forms/apteki-prowadz%C4%85ce-narkotyki-i-krople-oczne). Dane pochodzące z ankiety posłużą do utworzenia wykazu adresów aptek wykonujących recepty złożone na leki oftalmiczne, tzw. “leki oczne” oraz aptek prowadzących środki odurzające grupy I-N i substancje psychotropowe grupy II-P.
Wykaz ten będzie udostępniony na stronie internetowej OIA w Łodzi i umożliwi farmaceutom, którzy nie zapewniają tych usług farmaceutycznych we własnym zakresie informowanie pacjentów, gdzie mogą zrealizować receptę.
 
Celem powyższej inicjatywy jest dobro pacjentów.
 
Z poważaniem
Mgr farm. Paweł Stelmach
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w ŁodziApteki wykonujące recepty złożone na leki oftalmiczne, tzw. „leki oczne” (92 KB)
Apteki prowadzące środki odurzające grupy I-N i substancje psychotropowe grupy II-P (139 KB)

Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)

Wprowadzenie ZSMOPL przesunięte na 1 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1515, art. 8)