Strona Główna Strona Główna

06.10.2015
  APTEKARZE KANDYDUJĄ DO PARLAMENTU
 

Magister farmacji Zofia Rogowska-Tylman, członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi ubiega się o mandat poselski.
Pani magister jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. Jest członkiem Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi i członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jest wieloletnim kierownikiem apteki w szpitalu w Łowiczu. Jest radną kilku  kadencji Rady Powiatu Łowickiego. Jest specjalistą  w zakresie farmacji szpitalnej i aptecznej.
Priorytetem jej działań jest służba zdrowia, jej rozwój oraz poprawa warunków leczenia chorych, współudział w opracowaniu polityki lekowej Państwa. 

Zofia Rogowska-Tylman jest kandydatką niezależną. Kandyduje w okręgu wyborczym nr 11 z listy numer 5 (PSL). Miejsce na liście -15. 
Okręg wyborczy nr 11 wyznaczony  przez granice następujących powiatów i ich miast. - Kutno i powiat kutnowski, Łask i powiat łaski, Łowicz i powiat łowicki, Łeczyca i powiat łęczycki, Pabianice i powiat pabianicki, Pajęczno i powiat pajęczański, Poddębice i powiat poddębicki, Sieradz i powiat sieradzki, Wieruszów i powiat wierszuowski, Wieluń i powiat wieluński, Zduńska Wola i powiat zduńsko wolski,  Zgierz i powiat zgierski.


28.09.2015
  Szkolenie w dniu 17 października 2015 r. w Łodzi
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi, Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej oraz firma Boiron zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe pt:

„Leki homeopatyczne jako odpowiedź na rosnące potrzeby pacjenta i możliwość poszerzenia oferty apteki”

które odbędzie się w sobotę 17 października 2015 r. w godzinach 9:00 - 12:30 w hotelu Borowiecki w Łodzi, ul. Marcina Kasprzaka 7/9.

Uczestnik szkolenia otrzyma 2 punkty edukacyjne.
  więcej >>

28.09.2015
  Członkowie OIA w Łodzi objęci ochroną ubepieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty
 

P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informuję o zawarciu przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA umowy ubezpieczenia na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty.
 
Ubezpieczenie zostało zawarte na okres od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.
Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym szkody związane z:
- wydaniem leku innego niż zamówiony
- OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych
- wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego, którego wykrycie nie było możliwe
- wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu wazności nie było wieksze niż 90 dni

Suma gwarancyjna : 100 tysięcy złotych na jeden wypadek
Koszty ubezpieczenia pokrywa  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi.
 
Ubezpieczenie obejmuje członków OIA w Łodzi, którzy mają uregulowane składki członkowskie. Członek Izby, który ma zaległości w opłacaniu składek zostanie objęty ochroną ubepieczeniową od następnego miesiąca po uregulowaniu zaległości.
 
Z poważaniem
mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi


Archiwum

Linki

PDF Drukuj

http://nia.org.pl
Strona Naczelnej Rady Aptekarskiej.

http://www.gif.gov.pl
Główny Inspektorat Farmaceutyczny

http://www.lwif.pl/
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.nfz-lodz.pl/
Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

http://www.nfz.gov.pl/index.php
Narodowy Fundusz Zdrowia

http://mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia


http://www.ptfarm.pl/?pid=321
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Łodzi

http://www.ptfarm.pl/
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


http://www.warszawa.oia.org.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

http://oia.krakow.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

http://dia.com.pl
Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

http://www.oia.koszalin.pl/
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie

http://www.zoia.szczecin.pl/
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie

http://www.katowice.oia.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

http://www.loia.pl/
Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska

http://www.poia.pl/
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

http://www.goia.org.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

http://www.koia.kielce.pl
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach


http://www.oil.lodz.pl/
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

http://www.nil.org.pl/
Naczelna Izba Lekarska


http://dokumenty.rcl.gov.pl
Rządowe Centrum Legislacji

http://www.cokprm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=67

Strona zawierająca najnowsze Dzienniki Ustaw w formacie PDF.


www.aptekiszukaj.pl
Wyszukiwarka aptek

http://www.aptekaszpitalna.pl/
Portal farmaceutów pracujących w szpitalach

http://leki-informacje.pl
Centrum Informacji o Leku

http://www.apteka.org.pl/
Serwis Farmaceutyczny - wszystko o aptece i lekach.

http://www.jwc.com.pl/index.html
Wydawnictwo JWC.

http://www.apteka.biz.pl/
Polski Portal z Aptekami

http://www.apteki.com
Informator na temat aptek w całej Polsce. Baza teleadresowa.

http://farmacja.pl
Polski Portal Farmaceutyczny

http://www.kamsoft.com.pl/
KAMSOFT

http://www.alfa.computer.lublin.pl/
KAMSOFT Lublin

http://www.dziesiecina.pl/
Spółka Doradztwa Podatkowego DZIESIĘCINA


http://www.malex.lodz.pl (Łódź)
Odbiorca odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych leków i chemikaliów.

http://www.dokumenta.pl
Firma zajmująca się niszczeniem dokumentów (np.recept) i danych.

http://www.eurosoft.com.pl/index.html
EuroSoft - firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla rynku farmaceutycznego. 

AverNet