Strona Główna Strona Główna

02.07.2015
 
  P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi
Szanowni Państwo!

12 lipca 2015 roku wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 11 czerwca 2015 r. (poz. 788).

W związku z tym  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi organizuje szkolenie poświęcone omówieniu zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne.   Szkolenie odbędzie się w środę 8 lipca 2015 roku w auli Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi. Rozpoczęcie szkolenia - godzina 17.30.
Uczestnicy szkolenia uzyskają 2 punkty edukacyjne.
 
Zapraszam do udziału w szkoleniu.
mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi


30.06.2015
  OD 1 LIPCA 2015 ROKU OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY LEKÓW OTC ZAWIERAJĄCYCH PSEUDOEFEDRYNĘ, DEKSTROMETORFAN LUB KODEINĘ
 

W internetowym serwisie informacyjnym NIA opublikowano omówienie zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i innych ustaw

  więcej >>

26.06.2015
  Warto wiedzieć - pielęgniarki i położne wystawią recepty
 

Na stronach RCL w wykazie projektów rozporządzeń opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne oraz Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.

Aktualnie projekty są opiniowane i uzgadniane przez podmioty zaproszone do konsultacji.

  więcej >>

Archiwum

Linki

PDF Drukuj

http://nia.org.pl
Strona Naczelnej Rady Aptekarskiej.

http://www.gif.gov.pl
Główny Inspektorat Farmaceutyczny

http://www.lwif.pl/
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.nfz-lodz.pl/
Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

http://www.nfz.gov.pl/index.php
Narodowy Fundusz Zdrowia

http://mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia


http://www.ptfarm.pl/?pid=321
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Łodzi

http://www.ptfarm.pl/
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


http://www.warszawa.oia.org.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

http://oia.krakow.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

http://dia.com.pl
Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

http://www.oia.koszalin.pl/
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie

http://www.zoia.szczecin.pl/
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie

http://www.katowice.oia.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

http://www.loia.pl/
Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska

http://www.poia.pl/
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

http://www.goia.org.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

http://www.koia.kielce.pl
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach


http://www.oil.lodz.pl/
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

http://www.nil.org.pl/
Naczelna Izba Lekarska


http://dokumenty.rcl.gov.pl
Rządowe Centrum Legislacji

http://www.cokprm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=67

Strona zawierająca najnowsze Dzienniki Ustaw w formacie PDF.


www.aptekiszukaj.pl
Wyszukiwarka aptek

http://www.aptekaszpitalna.pl/
Portal farmaceutów pracujących w szpitalach

http://leki-informacje.pl
Centrum Informacji o Leku

http://www.apteka.org.pl/
Serwis Farmaceutyczny - wszystko o aptece i lekach.

http://www.jwc.com.pl/index.html
Wydawnictwo JWC.

http://www.apteka.biz.pl/
Polski Portal z Aptekami

http://www.apteki.com
Informator na temat aptek w całej Polsce. Baza teleadresowa.

http://farmacja.pl
Polski Portal Farmaceutyczny

http://www.kamsoft.com.pl/
KAMSOFT

http://www.alfa.computer.lublin.pl/
KAMSOFT Lublin

http://www.dziesiecina.pl/
Spółka Doradztwa Podatkowego DZIESIĘCINA


http://www.malex.lodz.pl (Łódź)
Odbiorca odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych leków i chemikaliów.

http://www.dokumenta.pl
Firma zajmująca się niszczeniem dokumentów (np.recept) i danych.

http://www.eurosoft.com.pl/index.html
EuroSoft - firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla rynku farmaceutycznego. 

AverNet