Strona Główna Strona Główna

30.09.2016
  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych farmaceutów
  Wyjaśnienia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych faramaceutów zatrudnionych w aptekach oraz studentów kierunku farmacja, którzy mają odbywać staż w aptece
  więcej >>

28.09.2016
  KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA OC FARMACEUTY 2016/207
  Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi podjęła decyzję o kontynuacji  na kolejny rok (od 1.10.2016 do 30.09.2017) umowy ubezpieczenia zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A. na rzecz członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w zakresie OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty.

Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym szkody związane z:
  • wydaniem leku innego niż zamówiony,
  • OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych,
  • wydaniem leku zepsutego, sfałszowanego, którego wykrycie nie było możliwe,
  • wydaniem leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni.  
Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie członków Izby, którzy regularnie opłacają składki i nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Ze szczegółowymi postanowieniami polisy ubezpieczeniowej obejmującej wzmiankowane ubezpieczenie można zapoznać się w biurze OIA w Łodzi. 

28.09.2016
  WARTO WIEDZIEĆ - projekt reformy stacjonarnej opieki zdrowotnej
  Ministerstwo Zdrowia poinformowało o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt przewiduje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia.
  więcej >>

Archiwum

Linki

PDF Drukuj

http://nia.org.pl
Strona Naczelnej Rady Aptekarskiej.

http://www.gif.gov.pl
Główny Inspektorat Farmaceutyczny

http://www.lwif.pl/
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.nfz-lodz.pl/
Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

http://www.nfz.gov.pl/index.php
Narodowy Fundusz Zdrowia

http://mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia


http://www.ptfarm.pl/?pid=321
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Łodzi

http://www.ptfarm.pl/
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


http://www.warszawa.oia.org.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie

http://oia.krakow.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

http://dia.com.pl
Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu

http://www.oia.koszalin.pl/
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie

http://www.zoia.szczecin.pl/
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie

http://www.katowice.oia.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach

http://www.loia.pl/
Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska

http://www.poia.pl/
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

http://www.goia.org.pl/
Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku

http://www.koia.kielce.pl
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska w Kielcach


http://www.oil.lodz.pl/
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

http://www.nil.org.pl/
Naczelna Izba Lekarska


http://dokumenty.rcl.gov.pl
Rządowe Centrum Legislacji

http://www.cokprm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=67

Strona zawierająca najnowsze Dzienniki Ustaw w formacie PDF.


www.aptekiszukaj.pl
Wyszukiwarka aptek

http://www.aptekaszpitalna.pl/
Portal farmaceutów pracujących w szpitalach

http://leki-informacje.pl
Centrum Informacji o Leku

http://www.apteka.org.pl/
Serwis Farmaceutyczny - wszystko o aptece i lekach.

http://www.jwc.com.pl/index.html
Wydawnictwo JWC.

http://www.apteka.biz.pl/
Polski Portal z Aptekami

http://www.apteki.com
Informator na temat aptek w całej Polsce. Baza teleadresowa.

http://farmacja.pl
Polski Portal Farmaceutyczny

http://www.kamsoft.com.pl/
KAMSOFT

http://www.alfa.computer.lublin.pl/
KAMSOFT Lublin

http://www.dziesiecina.pl/
Spółka Doradztwa Podatkowego DZIESIĘCINA


http://www.malex.lodz.pl (Łódź)
Odbiorca odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych leków i chemikaliów.

http://www.dokumenta.pl
Firma zajmująca się niszczeniem dokumentów (np.recept) i danych.

http://www.eurosoft.com.pl/index.html
EuroSoft - firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla rynku farmaceutycznego. 

AverNet