Strona Główna Strona Główna

05.02.2016
  List Pani Prezes NRA do członków samorządu aptekarskiego.
  więcej >>

04.02.2016
  Referat p.t. „Medycyna św. Hildegardy”
  16.02.2016 r. o godzinie 15:00 na Wydziale Farmaceutycznym UM w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1 w Sali Rady Wydziału, w ramach działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – oddział łódzki, Pani dr n. farm. Teresa Bujak wygłosi referat p.t. „Medycyna św. Hildegardy”. Za udział w posiedzeniu przysługują 2 punkty edukacyjne.

04.02.2016
  Łodzianki nominowane do nagrody ANIOŁY FARMACJI
  Nasze koleżanki, mgr farm. Ewelina GĄTKIEWICZ i mgr farm. Magdalena PANEK-ŻMIJEWSKA  zostały nominowane do nagrody ANIOŁY FARMACJI za rok 2105. Uroczysta gala związana z przyznaniem i wręczeniem nagród odbędzie się 10 lutego 2016 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Oprawą artystyczną gali będzie koncert pianistki  Kate Liu, laureatki III nagrody międzynarodowego konkursu pianistycznego im. F. Chopina.
 
  więcej >>

Ogłoszenia \ Dam pracę

05.02.2016

Apteka sieciowa Łódź Bałuty zatrudni technika farmaceutycznego na etat.
Kontakt: 602 369 489

05.02.2016

Apteka w Kutnie zatrudni technika farmacji.
Kontakt: apteka52@wp.pl

05.02.2016

Apteka w Łodzi - dzielnica Górna zatrudni mgr farmacji (po stażu) oraz technika farmacji.
Kontakt: lukasz.zietara@op.pl 693 027 433

05.02.2016

TUREK - Poszukujemy mgr farmacji oraz technika farmacji do Apteki w Turku. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt: pharmaproject@vp.pl 693027433

05.02.2016

Apteka W Ozorkowie zatrudni mgr farmacji. (również po stażu) Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe oraz system premiowy.
Kontakt: plebus@o2.pl , 786 288 159

05.02.2016

Do apteki w Łodzi na Olechowie i w Andrzejowie zatrudnimy magistrów farmacji. Atrakcyjne warunki, miła atmosfera pracy. CV proszę przesłać na adres:
Kontakt: zluksmed@interia.pl

04.02.2016

Zatrudnie technika farmacji po stażu na pełen etat do apteki sieciowej. Apteka mieści się w centrum Łodzi. Oferuje atrakcyjną pensję prace w sympatycznym zespole liczne szkolenia .kontakt 602631020
Kontakt: +48602631020

04.02.2016

Apteka w Łodzi poszukuje do współpracy technika farmacji (także stażystę) oraz osobę do obsługi sprzedaży internetowej. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na kontakt poniżej.
Kontakt: biuro@mmcenter.pl

04.02.2016

APTEKA CENTRUM ZDROWIA zatrudni KIEROWNIKA APTEKI do POLIC ZAPEWNIAMY: Stabilne zatrudnienie Wysokie wynagrodzenie Atrakcyjny system bonusowy Komfortowy grafik pracy Możliwość rozwoju zawodowego Pakiet szkoleniowy Przyjazną kulturę pracy Ubezpieczenie na życie i OC farmaceuty Proszę o przesłanie aplikacji na adres: praca@acz.farm z dopiskiem „POLICE”!
Kontakt: praca@acz.farm

04.02.2016

DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W ŁODZI OGŁASZA NABÓR DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ NA STANOWISKO   MŁODSZEGO INSTRUKTORA APTEKI OKRĘGOWEJ (ETAT FUNKCJONARIUSZA)   1)  Przewidywana liczba osób do przyjęcia – 1.   2)  Wymagania stawiane kandydatom:   a) obywatelstwo polskie; b) uregulowany stosunek do służby wojskowej; c) korzystanie z pełni praw publicznych; d) rękojmia prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; e) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec niego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o takie przestępstwo; f) rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; g) wykształcenie wyższe – mgr farmacji; h) posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu; i) zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.   3)  Charakter pracy  Praca w systemie jednozmianowym. Zakres pracy określony przez Ustawę z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008, nr 45, poz. 271 z późn. zm.).   4)  Wymagane dokumenty Osoby zainteresowane powinny do dnia 19.02.2016 r. w godz. 8.00 – 16.00 złożyć następujące dokumenty: CV podanie o przyjęcie do służby; wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej – jej wzór dostępny jest na stronie internetowej: http://www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyjecia-do-sluzby-wieziennej/   osobiście lub przesłać pocztą na adres: Areszt Śledczy Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź. Natomiast w późniejszym terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydat będzie także zobowiązany do dostarczenia: świadectw pracy lub służby (kserokopie – oryginały do wglądu), dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie – oryginały do wglądu), zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, odpisu skróconego aktu urodzenia: własnego, małżonka i dzieci oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa, kserokopii dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej. 5) Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata obejmuje: a) ocenę złożonych dokumentów, b) rozmowę kwalifikacyjną, c) sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych, d) test sprawności fizycznej, e) ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby, f) sporządzenie arkusza oceny predyspozycji kandydata, g) zatwierdzenie listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej. Wybrani kandydaci na podstawie oceny złożonych dokumentów zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 pod nr telefonu: (042) 675-02-75. Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli: Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21 moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz. 1182).  
Kontakt: 42 675 - 02 - 75

04.02.2016

Całodobowa apteka w Radomsku zatrudni na etat magistra farmacji . oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie , elastyczny czas pracy , system premiowy, szkolenia dla pracowników
Kontakt: 738 311 407

04.02.2016

Apteka w Białej Rawskiej zatrudni na stanowisko kierownika apteki, magistra farmacji i technika farmacji.Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie ,elastyczny czas pracy, system premiowy, szkolenia dla pracowników , bardzo dobre warunki pracy.
Kontakt: 728 311 407

04.02.2016

Łódź apteka w dzielnicy Górna poszukuje Magistra Farmacji na stanowisko KIEROWNIKA w wymiarze pełnego etatu oraz Magistra Farmacji na 1/2 etatu i Technika po stażu na 1/2 etatu. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: apteka2016@interia.pl z dopiskiem ,Górna\\\" w temacie
Kontakt: apteka2016@interia.pl

04.02.2016

Apteka w Przedborzu zatrudni na bardzo dobrych warunkach magistra, oraz techników farmacji.Osoby zainteresowane proszę o przesłanie swojego CV na adres.
Kontakt: arpharm@interia.pl

04.02.2016

Apteka w Łukowie woj.lubelskie zatrudni magistra farmacji na etat kierownika apteki.Oferujemy prace w zgranym zespole w niesieciowej aptece.Warunki pracy i wynagrodzenie do uzgodnienia.Mieszkanie zapewnione Osoby zainteresowane proszę o kontakt: gare0310@gmail.com
Kontakt: gare0310@gmail.com

04.02.2016

Apteka w Radomsku zatrudni magistra i technika farmacji
Kontakt: dreampharm@gmail.com

04.02.2016

Apteka w Ozorkowie zatrudni mgr Farmacji. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy oraz pracę w młodym zespole.
Kontakt: pharmaproject@vp.pl 693 027 433

04.02.2016

Do Apteki w Płocku poszukujemy kierownika. Prosimy przesyłać CV na maila poniżej.
Kontakt: aptekinowe@wp.pl

04.02.2016

Nowa apteka w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM zatrudni MAGISTRA FARMACJI na cały etat. System premiowy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na maila: aptekinowe@wp.pl
Kontakt: aptekinowe@wp.pl

04.02.2016

Apteka zatrudni magistra farmacji w Tomaszowie Maz. a039@aptekanazdrowie.com (również tegoroczni mgr)
Kontakt: 668875139

04.02.2016

Do młodego zespołu w aptece w Łodzi zatrudnimy technika - stażystę.
Kontakt: fuks1976.76@o2.pl

03.02.2016

Zatrudnię mgr farmacji do jednozmianowej apteki położonej między Kutnem a Łęczycą.
Kontakt: piotrkas77@wp.pl

03.02.2016

Do Apteki w KOSZALINIE poszukuję MAGISTRA FARMACJI. Nasze wymagania:wykształcenie wyższe farmaceutyczne,znajomość przepisów prawa farmaceutycznego,umiejętność nawiązywania kontaktu,nastawienie na realizację celów. Oferujemy: stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,bardzo atrakcyjne, warunki finansowe jako wynagrodzenie stałe i bonusy za realizację celów,>możliwość rozwoju zawodowego.CV na adres: ea-101@euroapteka.pl ( z dopiskiem w tytule KOSZ/Mgr/2016)
Kontakt: 505769264

03.02.2016

1. Zatrudnimy do apteki ogólnodostępnej znajdującej się w miejscowości Płońsk ( województwo mazowieckie): - kierownika apteki - magistra farmacji Oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i pomoc w znalezieniu mieszkania. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres : aptekapraca@onet.pl lub kontakt pod numerem telefonu : 660 400 912. 2. Apteka w miejscowości Tłuszcz ( województwo mazowieckie) zatrudni magistra farmacji. Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki płacowe i pomoc w znalezieniu mieszkania. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres : aptekapraca@onet.pl lub kontakt pod numerem telefonu : 660 400 912. 3. Zatrudnimy magistrów farmacji do apteki w Wołominie i Radzyminie ( województwo mazowieckie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres : aptekapraca@onet.pl lub kontakt pod numerem telefonu : 660 400 912. 4. Apteka w Warszawie dzielnica Praga-Południe zatrudni magistra farmacji i technika farmaceutycznego po stażu. Atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres : aptekapraca@onet.pl lub kontakt pod numerem telefonu : 660 400 912.
Kontakt: 660 400 912

03.02.2016

Apteka Melissa przy ul. Pomorskiej 77 zatrudni pomoc apteczną do pracy w aptece internetowej. CV proszę kierować na poniższy adres e-mail.
Kontakt: mgauer@apteka-melissa.pl

03.02.2016

Apteka w Gowarczowie zatrudni kierownika apteki oraz technika farmacji.Atrakcyjne warunki płacowe,elastyczny czas pracy.
Kontakt: ayo7@o2.pl ,662-63-63-46

03.02.2016

PGB Human Resources dla swojego Klienta, największej sieci aptek , poszukuje Kandydatów na stanowisko: Magister farmacji Miejsce pracy: Zduńska Wola Zakres obowiązków: - profesjonalne prowadzenie sprzedaży - rzetelna obsługa klientów - prawidłowa realizacja recept pod - względem wymogów prawa farmaceutycznego - sporządzanie leków recepturowych - monitorowanie stanów magazynowych - realizacja założeń i strategii Firmy - realizacja budżetu Wymagania: - wykształcenie farmaceutyczne - odbyty staż zawodowy - prawo do wykonywanie zawodu - umiejętność obsługi programu Kamsoft - dyspozycyjność i zaangażowanie - zdolność współpracy w zespole Nasz klient oferuje: - pracę w jednej z największych sieci - aptek w Polsce - umowę o pracę - atrakcyjne wynagrodzenie - możliwość rozwoju zawodowego
Kontakt: 539 977 008, r.walczak@pgbhr.com

02.02.2016

Apteka na oś. Retkinia (Łódź) zatrudni technika farmacji - po stażu. Gwarantujemy pakiet socjalny i miłą atmosferę pracy.
Kontakt: 797-709-058

02.02.2016

„Centrum Dializa” Sp. z o.o. Szpital w Łasku pilnie zatrudni magistra farmacji na stanowisko kierownika apteki otwartej. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV na adres sekretariat@szpitalwlasku.pl
Kontakt: 43 675 21 92

02.02.2016

Zatrudnię magistra farmacji na stanowisko kierownika apteki w Tomaszowie Mazowieckim.
Kontakt: lp1976@o2.pl

02.02.2016

Apteka w RADOMSKU zatrudni kierownika, magistra, technika. Informacje tel. 691-735-455
Kontakt: atp.apteka@gmail.com

02.02.2016

Apteka w PIOTRKOWIE TRYB. zatrudni magistra farmacji. Informacje tel. 691-735-455
Kontakt: atp.apteka@gmail.com

02.02.2016

Do apteki w Opocznie zatrudnimy Kierownika.CV z dopiskiem miejscowości w temacie prosimy przesyłać na adres: aptkierownikcv@interia.pl
Kontakt: aptkierownikcv@interia.pl

02.02.2016

Szczecin apteka zatrudni Magistra Farmacji na etat.Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: apteka600@interia.pl w temacie wpisując miejscowość.
Kontakt: apteka600@interia.pl

02.02.2016

Słupsk apteka zatrudni na etat Magistra Farmacji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:apt2014@interia.pl z dopiskiem miejscowości w temacie.
Kontakt: apt2014@interia.pl

02.02.2016

W związku z dynamicznym rozwojem naszych aptek zatrudnimy na stanowiska KIEROWNIKA APTEKI, MAGISTRA FARMACJI i TECHNIKA FARMACJI do nowo otwieranych aptek w Łodzi. W dzielnicach Widzew, Retkinia, Andrzejów . Zapewniamy: Atrakcyjne wynagrodzenie , zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, atrakcyjny system bonusowy. Możliwość rozwoju zawodowego pakiet szkoleniowy przyjazną kulturę pracy . Proszę CV na adres: apteka.apteka@poczta.fm
Kontakt: apteka.apteka@poczta.fm

02.02.2016

Apteka Echinacea w Łodzi przy ul Rzgowskiej zatrudni mgra farmacji oraz technika farmacji. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe.
Kontakt: lukasz.zietara@op.pl 693 027 433

02.02.2016

Apteka całodobowa zlokalizowana w Łodzi na Placu Niepodległości zatrudni magistrów farmacji na dyżury nocne i sobotnio-niedzielne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.
Kontakt: 667 669 871

02.02.2016

APTEKA CENTRUM ZDROWIA w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni KIEROWNIKA APTEKI, MAGISTRA FARMACJI i TECHNIKA FARMACJI do nowo otwieranej apteki w miejscowości SZPROTAWA. Zapewniamy: -Najwyższe na rynku wynagrodzenie -Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę na czas nieokreślony -Atrakcyjny system bonusowy -Komfortowy grafik pracy -Możliwość rozwoju zawodowego -Pakiet szkoleniowy -Przyjazną kulturę pracy -Ubezpieczenie na życie i OC farmaceuty. Proszę o przesłanie aplikacji na adres: praca@acz.farm lub kontakt pod nr tel. 790 387 922.
Kontakt: praca@acz.farm

01.02.2016

Apteka w Zduńskiej Woli zatrudni magistra farmacji, kierownika, oraz technika farmacji. Atrakcyjne warunki płacowe, elastyczny czas pracy.
Kontakt: kamart@ex-c.pl

01.02.2016

Apteka w Ozorkowie zatrudni technika farmacji-stażystę. Zainteresowanie osoby proszę o kontakt na emaila
Kontakt: apteka1515@wp.pl

01.02.2016

Zatrudnię magistra farmacji do apteki na Dąbrowie
Kontakt: 533955666

01.02.2016

Apteki //Zielone Wzgórze// w Łodzi zapraszają do współpracy osoby ambitne,otwarte, z bardzo dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi na stanowisko /kierownika/, /magistra farmacji/ oraz /technika farmaceutycznego/ do nowo otwieranych lokalizacji. Oferujemy bardzo dobre warunki wynagrodzenia z możliwością awansu.Lokalizacja dzielnica: Centrum, Bałuty, Górna, Retkinia. Cv z dopiskiem nazwy dzielnicy prosimy wysyłać na adres: praca@aptekabaluty.pl
Kontakt: praca@aptekabaluty.pl

01.02.2016

Apteka zatrudni magistra farmacji w Tomaszowie Maz. a039@aptekanazdrowie.com
Kontakt: 668 875 139

01.02.2016

Apteka całodobowa w Tomaszowie Mazowieckim zatrudni magistra na dyżury nocne i weekendowe.
Kontakt: praca4a@interia.pl

01.02.2016

Apteka Melisa zatrudni MAGISTRA FARMACJI do pracy w Opocznie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny 601-751-736
Kontakt: 601-751-736

01.02.2016

Apteka w okolicach ulicy Pabianickiej zatrudni magistra farmacji.
Kontakt: rekrutacja@farm-med.pl

01.02.2016

Zatrudnię technika farmacji. BIAŁA RAWSKA
Kontakt: 533955666

01.02.2016

poszukujemy kierownika i magistra farm. do apteki w Łodzi (centrum)
Kontakt: malwa5b@gmail.com

01.02.2016

Zatrudnię mgr farm. do apteki na bałutach, może byc także emeryt, 606 30 77 30
Kontakt: 606 30 77 30

01.02.2016

Apteka Łódź–Dąbrowa zatrudni magistrów i techników farmacji. Poszukujemy osób zaangażowanych i odpowiedzialnych. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę przesyłać na adres: rokickilukasiak@gmail.com
Kontakt: rokickilukasiak@gmail.com

01.02.2016

Apteka w Sieradzu zatrudni Magistra farmacji na 1/2 etaty. Zapraszamy osoby energiczne, z własną inicjatywą. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie z systemem premiowania, elastyczny czas pracy, pakiet socjalny, szkolenia, możliwość rozwoju.
Kontakt: apt123127@dbamozdrowie.pl

01.02.2016

Apteka w Łodzi zatrudni magistra farmacji. Oferujemy korzystne wynagrodzenie, pracę w zgranym zespole, dobre warunki pracy.
Kontakt: aptekawlodzi@op.pl

01.02.2016

Apteka w Sulmierzycach zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO z doświadczeniem w wymiarze pełnego etatu. CV prosimy wysyłać na poniższy mail.
Kontakt: aptmedicus@neostrada.pl

01.02.2016

Radomsko - nowoczesna apteka zatrudni Magistra Farmacji. Wysokie wynagrodzenie, stabilne zatrudnienie, komfortowe warunki pracy. Kontakt: tomasz.breczewski@salesfor.pl 795 944 074
Kontakt: tomasz.breczewski@salesfor.pl 795 944 074

01.02.2016

Nowoczesna apteka w Stalowej Woli poszukuje Magistra Farmacji. Atrakcyjne wynagrodzenie, szkolenia zawodowe, komfortowe warunki pracy. Kontakt: tomasz.breczewski@salesfor.pl 795 944 074
Kontakt: tomasz.breczewski@salesfor.pl 795 944 074

01.02.2016

Do nowo otwieranej apteki w Czerniewicach zatrudnię technika farmaceutycznego.Cv proszę przesyłać na adres meilowy rekrutacjaczerniewice@wp.pl
Kontakt: rekrutacjaczerniewice@wp.pl

01.02.2016

Apteka Melissa Bis na Widziewie zatrudni magistra farmacji na pełen etat.Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.Adres email:M.drzewiecki@apteka-melissa.pl
Kontakt: 793575535 ,602220874

01.02.2016

Apteka Kwiaty Polskie w Kutnie zatrudni magistra farmacji. CV proszę przesyłać na adres kwiaty.kutno@grupakwiatypolskie.pl
Kontakt: kwiaty.kutno@grupakwiatypolskie.pl

01.02.2016

Apteka osiedlowa Łódź-Polesie zatrudni technika farmacji na pół etatu. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 695-582-667
Kontakt: 695-582-667

31.01.2016

Apteka w Rzeczycy zatrudni magistra farmacji.
Kontakt: 509209117

31.01.2016

Apteka w Białobrzegach, (k/Radomia) zatrudni kierownika, mgr farm. i tech.farm. oraz mgr farm. i tech. farm. na dyżury. Warunki pracy i płacy bardzo dobre. Pomoc w wynajęciu mieszkania. Kontakt: 666 826 707 Robert Majewski lub mailowo apteka.medipharm@gmail.com
Kontakt: apteka.medipharm@gmail.com

31.01.2016

Apteka działająca w równoważnym systemie pracy zatrudni osobę na stanowisko technika farmaceutycznego . CV proszę przesyłać na adres jolczak@superpharm.pl
Kontakt: jolczak@superpharm.pl

31.01.2016

Apteka w Tuszynie zatrudni na umowę o pracę technika farmacji. Osoby sumienne, zaangażowane proszę o kontakt.
Kontakt: 607520111

31.01.2016

Apteka w Sieradzu zatrudni na umowę o pracę technika farmacji. Osoby sumienne, zaangażowane proszę o kontakt.
Kontakt: 607520111

31.01.2016

Apteka Melissa zatrudni technika farmacji na staż do pracy w aptece internetowej. CV proszę przesyłać na poniższy adres e-mail.
Kontakt: mgauer@apteka-melissa.pl

29.01.2016

Apteka w Aleksandrowie Łódzkim zatrudni magistra farmacji.Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, stabilną pracę, pakiet sportowy.
Kontakt: duk.tomasz@gmail.com 734425619

29.01.2016

Apteki w Łodzi zatrudnią farmaceutów. Mile widziane osoby kończące staże.Oferujemy stabilną pracę w miłym zespole i pakiet sportowy.
Kontakt: duk.tomasz@gmail.com 734425619

29.01.2016

Sprzedam grupę aptek na terenie województwa mazowieckiego. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani proszę o kontakt.
Kontakt: rudzkiwitold@gmail.com

29.01.2016

Poszukuję osoby chętniej do pracy w recepturze w aptece. Magister farmacji lub technik farmacji. Duże możliwości. Łódź
Kontakt: pracaapteka2015@wp.pl

29.01.2016

Poszukujemy do pracy technika farmacji po stażu. Apteka znajduje się w Łodzi w dzielnicy Retkinia. CV proszę wysyłać na adres mail:lodz@mojafarmacja.com
Kontakt: lodz@mojafarmacja.com

29.01.2016

Apteka sieciowa na Bałutach zatrudni technika farmacji.
Kontakt: 602 369 489

29.01.2016

Apteka w Bełchatowie zatrudni technika lub stażystę technika na pół etatu. telefon: 605 300 697
Kontakt: 605300697

29.01.2016

Apteka zatrudni magistra farmacji w Tomaszowie Maz. a039@aptekanazdrowie.com
Kontakt: 668875139

29.01.2016

Do punktu aptecznego w Pęczniewie poszukuję technika/magistra na godziny lub część etatu. Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie cv na maila: aptekarz80@op.pl
Kontakt: aptekarz80@op.pl

29.01.2016

Do NOWEJ APTEKI w PŁOCKU poszukujemy magistra i technika farmacji. Praca w sieci aptek o ugruntowanej pozycji na rynku, założonej i prowadzonej przez farmaceutów. Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na maila: apteki_lodzkie@op.pl
Kontakt: apteki_lodzkie@op.pl

29.01.2016

Apteka na Bałutach zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO STAŻYSTĘ. Oferujemy pracę w miłej atmosferze w aptece z rodzinnym tradycjami.
Kontakt: familia115a@gmail.com

29.01.2016

Apteka na Bałutach zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO w wymiarze pełnego etatu.Oferujemy pracę w miłej atmosferze w aptece z rodzinnym tradycjami.
Kontakt: familia115a@gmail.com

29.01.2016

Apteka na Bałutach zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO na 1/2 etatu.Oferujemy pracę w miłej atmosferze w aptece z rodzinnym tradycjami.
Kontakt: familia115a@gmail.com

28.01.2016

Apteka w Łodzi (Górna) zatrudni magistra i technika farmaceutycznego. CV ze zdjęciem prosimy przesyłac na adres email.
Kontakt: rokickilukasiak@gmail.com

28.01.2016

Sklep stomatologiczny w Aleksandrowie Łódzkim poszukuje mgr farmacji (z co najmniej 2 letnim stażem pracy) do pracy na cały etat. Szczegółowe informację: tel 698-490-292
Kontakt: 698-490-292

28.01.2016

Apteka w Białobrzegach k.Radomia zatrudni magistra farmacji oraz technika na cały etat lub nadgodziny. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia. pracę w młodym, zgranym zespole. Dodatek mieszkaniowy, Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na maila aptekaprzyjazna.bialobrzegi@gmail.com lub kontakt telefoniczny (0-48) 360-05-78
Kontakt: 48 360 -05-78

28.01.2016

„Centrum Dializa” Sp. z o.o. Szpital w Łasku zatrudni magistra farmacji na stanowisko kierownika apteki otwartej. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane proszę o przesyłanie CV na adres sekretariat@szpitalwlasku.pl
Kontakt: Numer kontaktowy: 43 675 21 92

28.01.2016

Zatrudnię technika farmacji na pełen etat. Apteka w Łodzi oś. Retkinia.
Kontakt: 797-709-058

28.01.2016

Do aptek w PIOTRKOWIE i SULEJOWIE poszukujemy MAGISTRÓW i TECHNIKÓW. Zapraszamy także magistrów kończących staż! Praca w sieci aptek o ugruntowanej pozycji na rynku, założonej i prowadzonej przez magistrów farmacji. Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie cv na maila: rekrutacja@przyjazneapteki.com.pl
Kontakt: rekrutacja@przyjazneapteki.com.pl

28.01.2016

Apteka w Brzegu zatrudni stałą obsadę: kierownika, magistra i technika. Oferujemy wysokie zarobki, premie, otwartą możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego. Szukamy osób otwartych i dobrze zorganizowanych. Aplikacje prosimy kierować na adres praca@drmax.pl z dopiskiem Brzeg.
Kontakt: praca@drmax.pl

28.01.2016

Apteka w Wieluniu zatrudni Magistra farmacji. Oferujemy miłą atmosferę pracy i stabilne warunki zatrudnienia. Aplikację proszę wysłać na adres: rekrutacja50@tlen.pl z dopiskiem w tytule maila: „Wieluń”.
Kontakt: rekrutacja50@tlen.pl

28.01.2016

Apteka w łodzi zatrudni pomoc apteczną. 5 godzin dziennie plus co druga sobota. Mile widziane doświadczenie. Cv prosimy wysyłać na adres praca@drmax.pl z dopiskiem POMOC
Kontakt: praca@drmax.pl

28.01.2016

Apteka w Łodzi zatrudni magistrów i techników farmacji. Oferujemy konkurencyjne zarobki wzbogacane premią. Szkolenia, pakiet socjalny i pracę w miłej atmosferze. Aplikację prosimy wysyłać na adres praca@drmax.pl z dopiskiem LODZ.
Kontakt: praca@drmax.pl

28.01.2016

Apteka w centrum handlowym w Bełchatowie zatrudni technika farmaceutycznego (najchętniej po stażu) na pełny etat lub umowę zlecenie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres ea-122@euroapteka.pl
Kontakt: 512 919 507

28.01.2016

Apteka Magnolia do nowej lokalizacji w Złoczewie zatrudni kierownika i magistra farmacji.
Kontakt: 609834468, k.sputowski@wp.pl

28.01.2016

Apteka w Rudzie Śląskiej zatrudni magistra farmacji na pełen etat. Zapewniamy wysokie wynagrodzenie, premie, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Oferujemy otwartą drogę szkoleń i rozwoju zawodowego. Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres praca@drmax.pl z dopiskiem Ruda Śląska.
Kontakt: praca@drmax.pl

28.01.2016

Apteka Dr.Max w Opolu poszukuje technika farmacji za zlecenie w lutym. Zapewniamy wysokie wynagrodzenie i możliwość dalszej współpracy. Zapraszamy do aplikowania na adres praca@drmax.pl z dopiskiem Opole lub kontakt pod numer 786 866 194.
Kontakt: praca@drmax.pl

28.01.2016

Apteka w Nowym Mieście n/Pilicą zatrudni mgr farm.W ofercie zakwaterowanie.
Kontakt: 602 767 849 praca.apteka.magister@gmail.com

28.01.2016

Grupa Aptek Prima zatrudni Kierownika, Magistrów i Techników, do apteki zlokalizowanej w Sieradzu. Szukamy personelu odpowiedzialnego i zaangażowanego. CV proszę przesyłać na adres mailowy:
Kontakt: michal.kedzierski@djfarmacja.pl

27.01.2016

Apteka w Sieradzu zatrudni na umowę technika farmacji. Osoby sumienne, zaangażowane proszę o kontakt.
Kontakt: 607520111

27.01.2016

Apteka w Tuszynie zatrudni Technika farmacji.Osoby sumienne ,zaangażowane proszę o kontakt
Kontakt: 607520111

27.01.2016

Magister farmacji z uprawnieniami kierownika apteki podejmie pracę w Łodzi i okolicach Pabianic, Łasku, Piotrkowa.
Kontakt: tel. 881 053 657

27.01.2016

Do nowo powstającej apteki w Żychlinie poszukujemy magistra farmacji na stanowisko kierownika. Szukamy osoby uczciwej, energicznej i zaangażowanej, mającej dobry kontakt z pacjentem, praca w młodym zespole.
Kontakt: aptekazychlin@onet.pl

27.01.2016

Apteka w Łodzi (Polesie) zatrudni magistra farmacji . CV proszę przesyłać na adres : apteka14.poczta@gmail.com
Kontakt: 666 965 250

AverNet